Skip links

Projektmöte Living Lab 2024-05-27

Projektmöte Living Lab 2024-05-27

Publicerat: maj 30, 2024

Förväntningarna är höga bland projektparterna som samlades hos VTI i Stockholm för projektmöte. Vi gick igenom resultaten på medborgarenkäten från Tavelsjö- och Rödåbygden. Flera hundra personer har svarat på enkäten och den visar på att det finns många olika behov som skulle kunna tillgodoses med nya transportlösningar. Omkring 60% är intresserade att provåka självkörande fordon, trots att man ingen tidigare erfarenhet har av det. De första utkasten för upplägg och affärsmodeller redovisades och en principskiss är framtagen. Volvo Cars berättade för oss om deras Open Innovation Arena. Vi fick också ta del av erfarenheter från Ride the Future. Dialoger, grupparbeten, planering och mycket mer blev det denna projektdag med god uppslutning av projektparter.