Skip links

Nätverksprojekten

Läsvärt

Här hittar du intressant läsning som är relevant för Smart Landsbygd.

  • 2020-08-25 Mobiltäckning – viktigt för glesbygden. Ny Teknik
  • 2020-10-15 Hastighetsrekord med självkörande – Einride på Top Gears bana.
  • 2020-11-04 Rapport om Pakettjänster och leveranser i gles- och landsbygd. Sveriges Paketombud
  • 2020-02-04 Självkörande bussar i landsbygd ökar tillgängligheten. Ramboll
  • 2020-03 Rapport om Mobilitet på landsbygder.
  • 2017-03 Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och glesbygd? Rapport – VTI
  • 2020-10-20 Teknik som räddar liv – obemannade farkoster – Försvarsmakten
  • 2019-11 Landsbygdsstrategi – förslag från LRF

”Glesbydgen behöver obruten mobiltäckning – den digitala klyftan måste mätas” (Ny Teknik)

Einrides POD är först ut med att slå hastighetsrekord på Top Gear bana. (Einride).

Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform 2018 – 2020 (Sveriges Paketombud)

Självkörande bussar i landsbygd (Ramboll)

Mobilitet på landsbygder – forskningsöversikt och nulägesbeskrivning (Riksdagen)

Vilka reser med kolektivtrafik i land- och glesbygd? Demografi och resmönster (VTI)

Teknik som räddar liv (Försvarsmakten)

20 förslag för tillväxt på landsbygden – det gröna näringslivet skapar nytta för hela samhället (LRF)