Skip links

Living lab för autonoma transporter

Aktuellt

Om projektet

I det särpräglade landskapet Rödå-Tavelsjö utanför Umeå etablerar vi ett europeiskt levande lab för autonoma transporter på landsbygden.

Behov, tjänster och demonstrationer kommer att utvecklas tillsammans av lokalsamhället, företag och offentliga organ.

Under tre år har projektet tre fokusområden:

1. Tjänstedesign och behovsanalys

Genom fördjupade dialoger med medborgarna vill vi förstå och kartlägga nuvarande och framtida transportbehov. Resultaten kommer att vara grundläggande för utvecklingen av autonoma transporttjänster (och i slutändan system) som är lämpliga för regionens specifika förutsättningar och kommer också att ge kunskap tillämplig i allmänna sammanhang.

2. Ekosystem och affärsmodeller

Vi kommer att analysera och utveckla affärsmodeller och samarbetsmodeller för att stödja ett långsiktigt och hållbart ekosystem för autonoma transporter. Vi ska identifiera de intressenter som behöver vara involverade i kommande praktiska testprojekt samt skapa en grund för hur affärsmodeller kan se ut i ett framtida transportsystem.

3. Tillstånd och ruttplanering

Här ligger vårt fokus på att förverkliga våra transportkoncept. Detta arbete kommer bland annat att resultera i nödvändiga tillståndsansökningar för att genomföra systemdemonstrationer i efterföljande projekt.