Skip links

Nätverksprojekten

(In)aktuellt

Om Smart Landsbygd

Med ny teknik i glesbygd skulle det kunna vara möjligt med en återinförd kollektivtrafik med små självkörande fordon som efterliknar funktionen med att ha en egen bil. Dvs man kan åka när man behöver åka och är inte styrd av någon tidtabell.

En del kan tycka att det låter farligt med självkörande fordon, men sanningen är att de kan ta fler beslut än vad både du och jag kan och de är aldrig trötta eller onyktra. Detta gör dem säkrare än ett förarstyrt fordon. Oförutsedda saker kan alltid inträffa och då finns ett mänskligt övervakningstorn som kan ta över och styra fordonet.

Fordon och drönare kommer båda att ingå i det framtida transportsystemet då transporter behövs även i väglöst land, men framför allt till människor där de bor och verkar. Vi ser en framtid, där man kan bo var man vill och ha tillgång till den service man behöver. När man behöver resa och sätter sig i fordonet så ska det inte vara som chaufför, utan man ska t ex kunna börja jobba direkt, på väg till mötet eller arbetsplatsen. Eller tänk dig att bara kunna åka till en aktivitet eller hälsa på någon. Social samvaro är viktigt och transporter kan underlätta social samvaro.

En stor förändring med automatiserade elektriska fordon skulle kunna vara att man skjutsar människor till trevlig social samvaro på en restaurang eller till en matsal, istället för som det sker idag, köra ut mat till äldre som ofta får äta den i ensamhet. Förändringen skulle kunna innebära högre livskvalitet, mindre psykisk ohälsa och minskad undernäring eller fetma.

Hur vill du äta eller umgås när du blir äldre? Hur vill du ta dig till släktingar och vänner när du inte längre kan/vill köra bil?

Smart Landsbygd är egentligen två projekt, ”Smart landsbygd – autonoma lättransporter för landsbygd/glesbygd och mindre tätorter” och ”Smart Landsbygd”.

Projektet Smart Landsbygd – autonoma lättransporter i glesbygd

Det var ett litet projekt med många parter som tillsammans ville förstå behov och lösningar genom att vara en think-tank, dvs en sammanslutning av kloka människor och parter med vilja och syfte att påverka utvecklingen i en positiv riktning. Vi startade med ett delmål där vi ville visa att man kan köra självkörande små elektriska minibussar. Sträckan vi ville pröva detta på var från Storuman till Ensamheten. En sträcka som är 10 km enkel väg och lagom lång att starta med. Tyvärr nådde vi inte fram till detta mål, men många fler viktiga mål uppstod under resans gång, speciellt under pandemitiden. Då började vi fundera över hur transporter ska fungera i kristider. Hur får vi foder till djuren? Hur får vi livsmedel till butikerna och till våra hem? Hur kan transporter bidra till mer småskalig lokalproduktion? Redan ser man att allt fler lantbruk närmat sig de stora vägarna med väl fungerande logistik vilket innebär att det inte bara är människor som flyttat till städerna, även korna har lämnat glesbygden. De nya insikterna och bredden av frågeställningar ledde till ett nytt projekt som kort och gott kallades för ”Smart Landsbygd” och som fortsatte tänka och som bidrog till att vi gick vidare och gjorde en förstudie om förutsättningarna kring att transportera äldre till maten.

Smart Landsbygd

”Smart Landsbygd” – ett strategiskt nätverksprojekt med 30 parter som tillsammans fokuserade på landsbygdens behov, utmaningar och lösningar. Det strategiska nätverksprojektet Smart Landsbygd blev en kunskapsplattform som blev en grund för nya ansökningar, konsortier och projekt, såsom ”Äldre till maten” och ”Living Lab för autonoma transporter i glesbygd”.

Fakta om projekten

Projektnamn: Smart landsbygd – autonoma lättransporter för landsbygd/glesbygd och mindre tätorter
Projekttid: Maj 2020 – Mars 2022
Koordinator: Region Västerbotten
Utlysning: Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden: Innovationer för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem för människor gods.

Projekt: Smart Landsbygd
Projekttid: Augusti 2021 – Januari 2023
Koordinator: Region Västerbotten
Utlysning: Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden – Egna satsningar 2021

Det strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden finansierades från Vinnova, Energimyndigheten och Formas.