Skip links

Living lab för autonoma transporter

Tillsammans formar vi framtidens landsbygd

Vår framgångsrika resa mot att skapa en smartare landsbygd är inte möjlig utan fantastiska partners och finansiärer. Tillsammans formar vi Smart Landsbygd – Living Lab, ett banbrytande projekt som omdefinierar landsbygdens framtid. Utforska nedan för att se vilka vi är som bidrar till att förverkliga visionen.

https://www.bussgods.se/

Bussgods är ett logistikföretag med lång historia. Transporterar gods för både privatpersoner och företag. Många av turerna går med reguljärbuss, vilket innebär att passagerare och paket körs i samma fordon.

https://www.earhart.se/

Earhart är en mangementkonsultbyrå med fokus på informationssäkerhet och skydd mot digitalt spionage. Utbildar i cybersäkerhet med mera.

https://etting.se/

Verkstadsföretaget som hjälper till med diagnos och felsökning, svetsjobb och AC-service. Bedriver också däckservice med däckhotell, montering och balansering med mera.

https://fyrapunkter.se/

En mediapartner som erbjuder kvalificerad repro och bildretuscher, webbdesign, webbsidor, grafisk formgivning, digitala illustrationer, bilder, exponeringsmaterial, bildbank och tryck i alla former. En mediapartner att lita på.

https://hugo.tech/

Det är inte en fråga om, det är en fråga om när autonoma robotar kommer att hjälpa oss människor i det dagliga livet. Hugo möjliggör det idag genom att utveckla och tillverka leveransrobotar.

https://inab.umea.se/

Utvecklar och bygger framtidens infrastruktur och logistiklösningar i Umeå kommun. Specialistområden är hållbarhet, projektledning, utredningar, sjöfart och järnväg.

https://iusinnovation.se/

Rådgivare för hållbar mobilitet för ett hållbart samhälle. Att förändra hur vi reser är ett viktigt steg för en hållbar framtid. Utför uppdrag åt såväl offentliga som privata aktörer i verksamhetsutmaningar, där vi kan göra mest nytta.

https://www.heleneborg.se/sv/

Torbjörn Wennebro, en mycket aktiv man och skribent som också driver Heleneborg med uthyrning och konferenser. Fd chefredaktör för flera tidningar och aktiv i bygden.

https://www.lu.se/start

Grundades 1966 och rankas som ett av världens främsta lärosäten. Här finns ca 45 000 studenter och mer än 8 000 anställda som förenas i strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor. Lunds universitet har ett brett utbildningsutbud och stor forskarverksamhet.

https://www.tabussen.nu/lanstrafiken

Upphandlar och utför allmän och särskild kollektivtrafik i Västerbottens län. Man verkar på en stor yta, 10,5% av Sveriges yta med 2,6% av Sveriges befolkning. Framgångsrika när det gäller tillgänglighet och trygghet. Bristen på chaufförer är en stor utmaning i branschen.

https://www.ica.se/

Lokal ICA-handlare i Tavelsjö som älskar god mat och en butik med välsorterat matsortiment med sådant man behöver. Utför många olika tjänster som bank, post, spel, pakettjänster och hemsändning av mat.

https://www.ninua.se/

Konsultföretag inom sociotekniska förändringar, transporter som en viktig komponent i den hållbara omställningen. Medgrundare av World Values Initiative och jobbat med självledarskap, motivationspsykologi och sociala förändringar.

https://onåkeri.se

Pålitligt lokalt företag med mjölktransporter som huvudsaklig verksamhet. Värdesätter goda relationer med sina kunder och försöker alltid lösa uppdragen med stort engagemang.

https://oss.se/

Medlems- och företagarorganisation för aktiva servicestationsinnehavare och fria företagare. Specialiserade på ditt verksamhetsområde och arbetar aktivt med framtidsfrågor som berör dig, din verksamhet och din framtid. Hos OSS får du gemenskap, trygghet och expertis.

https://www.regionvasterbotten.se/

Bedriver hälso- och sjukvård, regional utveckling, kultur, kollektivtrafik och besöksnäring i Västerbottens län. Samverkar med länets 15 kommuner.

https://www.bygdeportalen.se/foreningar/tavelsjo-byanat

En av landets större medlemsägda bredbandsnät. Tavelsjö byanät finns i de tre kommunerna Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner och möjliggör anslutning i över 120 byar.

https://www.bygdeportalen.se/bo-i-bygden/ture

Medlemsförening som jobbar för utveckling av boende och näringsliv i bygden. Jobbar också för att locka besökare, få dem att trivas, bli inflyttare samt skapa arbetstillfällen. Engagerad i hela samhällets alla funktioner.

https://www.umea.se/

Umeå är en av Sveriges mest snabbväxande regioner och är idag Norrlands största tätort och Sveriges 13:e största tätort. En stark idrotts- och kulturstad.

https://www.umeaoffroad.se/

Företaget med ett brinnande intresse för offroadkörning. Säljer utrustning och reservdelar främst riktat mot offroad och terrängkörning. Det lilla företaget med personlig service.

https://www.umu.se/designhogskolan/

Designhögskolan belägen bara några timmar från polcirkeln. I Umeå har man en sällsynt blandning mellan det lokala och det globala i en unik skandinavisk miljö. Designhögskolan rankas som en av de främsta industridesignutbildningarna i världen.

https://www.vti.se/

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut inom transportsektorn. Huvuduppgiften är att bedriva forskning och utveckling kring infrastruktur, trafik och transport.

Referensgrupp

Finansiärer