Skip links

Nätverksprojekten

Område

Det gröna området på kartan visar det område som projektet hade fokus på. Sju av dessa kommuner ingår i närsjukvårdsområdet Södra Lappland, ett område som till ytan är lika stort som hela landet Schweiz. Området ingår i landskapet Lappland och är en del av Västerbottens län.

Närsjukvårdsområdet Södra Lappland är ett av fyra modellområden i Sverige kring omställningen för God och Nära Vård och det bidrog till att det blev fokusområdet för projektet. Nya transportsystem kommer skapa nya möjligheter också för näringslivet i området, då nya servicebehov kommer uppstå för bygden. Det här kommer skapa förutsättningar för all glesbygd i Sverige och vi tittar på flera intressanta områden som är möjliga för test och samverkan med.

Projektet anser att glesbygd är ett bra område att börja testa autonoma självkörande fordon i, då trafiksystemet här är mindre komplext. Genom att börja med det enkla kan vi få lärdomar för att skala upp successivt till mer komplexa miljöer såsom städer.

Vi ser också utmaningar i hur både transporternas och vårdens affärsmodeller ska se ut i glesbygd och det vill vi också undersöka mer.

Klicka gärna på kommunrutorna för att komma vidare till deras hemsidor där du kan läsa mer om varje kommun. Här finns en fantastisk miljö att bo och leva i, en livskvalitet utöver det vanliga.

Är du intresserad? Kontakta projektledaren som kan lotsa dig till någon av de inflyttningskoordinatorer som finns i området och som kan hjälpa till med allt det praktiska.

Längre ner på sidan kan du se mer om Jordbruksverkets definition av Landsbygd/Glesbygd och i den kartan ser man att det i Västerbotten endast finns en enda stad, vilket inte är vår bild. I vår bild så finns tre livskraftiga städer Umeå, Skellefteå och Lycksele. Det finns stora områden glesbygd både i Västerbotten och i hela Sverige.

Bild från: jordbruksverket.se

Landsbygd Och Glesbygd –vad är det?

Enligt Jordbruksverkets definition (2020) så bor 34 procent av Sveriges befolkning på landsbygden. Av totalt 290 kommuner är 33 glesa landsbygdskommuner och 164 landsbygdskommuner.
Myndigheten Tillväxtanalys definierar 130 kommuner som landsbygdskommuner.

Utifrån Jordbruksverkets databas Regional Balans, pendlingsmönster och befolkningsdensitet så får vi följande definition (2020):

  • Storstadsområden: Dessa kommuner finns endast i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. (47 områden)
  • Stadsområden: kommuner med en befolkning som är minst 30 000 och/eller där den största tätorten har minst 25 000 invånare. Mindre kommuner som gränsar till dessa större kommuner och där utpendlarna som andel av nattbefolkningen överstiger 50 procent kopplas också till respektive storstadsområden. (46 områden)
  • Landsbygd: kommuner som inte ingår i storstadsområden och stadsområden och som samtidigt har en befolkningstäthet av minst fem invånare per km2. (164 kommuner)
  • Gles landsbygd: kommuner som inte ingår i de tre övriga klassificeringarna och som har en befolkning som är mindre än fem invånare per km2. (33 kommuner)

Myndigheten Tillväxtanalys använder sig av en indelning med tre kommuntyper. De olika kommuntyperna definieras här på följande sätt:

  • Storstadskommuner: kommuner med mindre än 20 procent av befolkning i rurala områden och en mellan angränsade kommuner samlad folkmängd på minst 500 000 invånare. (29 kommuner)
  • Täta kommuner: övriga kommuner med mindre än 50 procent befolkning i rurala områden. (131 kommuner)
  • Landsbygdskommuner: kommuner med minst 50 procent befolkning i rurala områden. (130 kommuner)