Skip links

Samverkan med Predictive Movement

Samverkan med Predictive Movement

Publicerat: december 3, 2020

Smart landsbygd och Predictive Movement möttes digitalt för att utbyta resultat, frågeställningar och idéer. Vi såg gemensamma samarbetsmöjligheter.

Predictive Movement syftar till att skapa en digital plattform som blir en samverkansplats för transporter av människor och gods med hjälp av artificiell intelligens (AI) (www.predictivemovement.se).