Skip links

Living lab för autonoma transporter

Cilli Sobiech

Projektledare för Living lab för autonoma transporter i glesbygd

VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut