Skip links

Vinnova har beviljat vår ansökan

Vinnova har beviljat vår ansökan

Publicerat: november 1, 2023

Vinnova fattade beslut om att bevilja vår ansökan om bidrag inom utlysningen ”Transport- och mobilitetstjänster – FFI – hösten 2023”.