Skip links

Professor Per Ödling föreläste om innovationsprojektet Living lab

Professor Per Ödling föreläste om innovationsprojektet Living lab

Publicerat: april 24, 2024

Landsbygdsföretagen i bygden har haft nätverksträff i Tavelsjö bygdegård. Huvudnumret var föreläsning av professor Per Ödling, Lunds universitet om innovationsprojektet Living lab Tavelsjö-Rödå som är ett levande laboratorium för autonoma transporter i glesbygd.

Länkar:
https://www.folkbladet.nu/
https://www.vk.se/