Om Smart Landsbygd

Med ny teknik i glesbygd kommer vi sannolikt se en återinförd kollektivtrafik med små självkörande bussar som efterliknar funktionen med att ha en egen bil. Dvs man kan åka när man behöver åka och är inte styrd av någon tidtabell.

Framtida transporter med självkörande elektriska fordon, är tänkta att ingå i samma transportsystem som drönarna. En del kan tycka att det låter farligt med självkörande fordon, men sanningen är att de kan ta fler beslut än vad både du och jag kan och de är aldrig trötta eller onyktra. Detta gör dem säkrare än ett förarstyrt fordon. Oförutsedda saker kan alltid inträffa och då finns ett mänskligt övervakningstorn som kan ta över och styra fordonet.

Fordon och drönare kommer båda att ingå i det framtida transportsystemet då service bör kunna ges även i väglöst land, men framförallt nära där människor bor och verkar. Vi ser en framtid, där man kan bo var man vill och när man sätter sig i fordonet så ska det inte vara som chaufför, utan man ska t ex kunna börja jobba direkt, på väg till mötet eller arbetsplatsen.

En stor förändring med automatiserade elektriska fordon skulle kunna vara att man skjutsar människor till trevlig social samvaro på en restaurang eller till en matsal, istället för som det sker idag, köra ut mat till äldre som ofta får äta den i ensamhet. Förändringen skulle kunna innebära högre livskvalitet, mindre psykisk ohälsa och minskad undernäring eller fetma. Hur vill du äta eller umgås när du blir äldre? Hur vill du ta dig till släktingar och vänner när du inte längre kan/vill köra bil?

Det här projektet är ett litet projekt med många parter som tillsammans försöker förstå behov och lösningar genom att vara en think-tank, dvs en sammanslutning av kloka människor och parter som har som syfte att påverka utvecklingen i rätt riktning.

Vi har ett delmål där vi vill visa att man kan köra självkörande små elektriska minibussar. Sträckan vi vill pröva detta på är från Storuman till Ensamheten. Det är 10 km enkel väg och en sträcka som är lagom lång att starta med.

Många fler viktiga mål har uppstått under resans gång, speciellt nu i pandemitider, där vi funderar över hur transporter ska fungera i kristider. Hur får vi foder till djuren? Hur får vi livsmedel till butikerna och till våra hem? Hur kan transporter bidra till mer småskalig lokalproduktion? Redan nu ser man att allt fler lantbruk närmar sig de stora vägarna med väl fungerande logistik vilket innebär att det inte bara är människor som flyttat till städerna, även korna har i allt större grad lämnat glesbygden.

2020-05-01
2021-12-31
2022-01-01
En ny idé föds fram: Smart Landsbygd
Testperioden är över.
Idén är i drift.

Övrigt

Projektnamn: Smart landsbygd – autonoma lättransporter för landsbygd/glesbygd och mindre tätorter

Projekttid:  1 Maj 2020 –  31 December 2021

Koordinator: Region Västerbotten