MW Group släpper rapport om försörjningsutmaningar under Corona (MW Group)

Einrides POD är först ut med att slå hastighetsrekord på Top Gear bana. (Einride)

”Glesbygden behöver obruten mobiltäckning – den digitala klyftan måste mätas” (Ny Teknik)

Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform 2018-2020 (Sveriges Paketombud)

– Pakettjänster och leveranser i Sveriges gles och landsbygder

Självkörande skyttlar i landsbygd (Ramboll)

En nulägesanalys för Trafikverket över självkörande skyttelteknik som kan ligga till grund för kommande testverksamhet, piloter och fortsatt utveckling på svensk landsbygd.

Förstudien MOBEVI skapade konceptet Vindelälvsbussen (Region Västerbotten)

Mobilitet på landsbygder – forskningsöversikt och nulägesbeskrivning (Riksdagen)

En forskningsöversikt med fokus på vilka mobilitetstjänster som skulle kunna öka tillgängligheten på landsbygden på kort och lång sikt samt vilka möjligheter och hinder som finns för genomförande av dessa.

Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och glesbygd? Demografi och resmönster (VTI)

En delstudie inom VTI:s regeringsuppdrag att genomföra en studie om hur innovativa lösningar kan öka medborgares vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på landsbygden. (2017)

Transportluppen (Länsstyrelsen Västerbotten)

Ett statistikverktyg framtaget av Energikontor Norr, under projektet Fossilfria transporter i norr.

20 förslag för tillväxt på landsbygden – det gröna näringslivet skapar nytta för hela samhället (LRF)

LRFs landsbygdsstrategi innehåller 20 förslag för tillväxt på landsbygden.

Teknik som räddar liv (Försvarsmakten)

Försvarsmakten undersöker hur verksamheten kan utvecklas för att rädda liv med obemannade flygande farkoster.

Läsvärt

Här hittar du intressant läsning som är relevant för Smart Landsbygd.

 • 2021-01-19 Statistikverktyget Transportluppen. Länsstyrelsen Västerbotten
 • 2021-01-12 Försörjningsutmaningar under Corona. MW Group
 • 2020-10-20 Teknik som räddar liv – obemannade farkoster. Försvarsmakten
 • 2020-10-15 Hastighetsrekord med självkörande, Einride på Top Gears bana.
 • 2020-11-04 Rapport om Pakettjänster och leveranser i gles- och landsbygd. Sveriges Paketombud
 • 2020-08-25 Mobiltäckning – viktigt för glesbygden. Ny Teknik
 • 2020-03 Rapport om Mobilitet på landsbygder.
 • 2020-02-04 Självkörande bussar i landsbygd ökar tillgängligheten. Ramboll
 • 2020-01-31 Konceptet Vindelälvsbussen – MOBEVI. Region Västerbotten
 • 2019-11 Landsbygdsstrategi, förslag från LRF
 • 2017-03 Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och glesbygd? Rapport, VTI

Läsvärt

Här hittar du läsning som är relevant med Smart Landsbygd.

MW Group släpper rapport om försörjningsutmaningar under Corona (MW Group)

Einrides POD är först ut med att slå hastighetsrekord på Top Gear bana. (Einride)

”Glesbygden behöver obruten mobiltäckning – den digitala klyftan måste mätas” (Ny Teknik)

Förstudieprojektet Nationell Ombudsplattform 2018-2020 (Sveriges Paketombud)

– Pakettjänster och leveranser i Sveriges gles och landsbygder

Självkörande skyttlar i landsbygd (Ramboll)

En nulägesanalys för Trafikverket över självkörande skyttelteknik som kan ligga till grund för kommande testverksamhet, piloter och fortsatt utveckling på svensk landsbygd.

Förstudien MOBEVI skapade konceptet Vindelälvsbussen (Region Västerbotten)

Mobilitet på landsbygder – forskningsöversikt och nulägesbeskrivning (Riksdagen)

En forskningsöversikt med fokus på vilka mobilitetstjänster som skulle kunna öka tillgängligheten på landsbygden på kort och lång sikt samt vilka möjligheter och hinder som finns för genomförande av dessa.

Vilka reser med kollektivtrafik i lands- och glesbygd? Demografi och resmönster (VTI)

En delstudie inom VTI:s regeringsuppdrag att genomföra en studie om hur innovativa lösningar kan öka medborgares vilja och möjlighet att utnyttja kollektivtrafik på landsbygden. (2017)

Transportluppen (Länsstyrelsen Västerbotten)

Ett statistikverktyg framtaget av Energikontor Norr, under projektet Fossilfria transporter i norr.

20 förslag för tillväxt på landsbygden – det gröna näringslivet skapar nytta för hela samhället (LRF)

LRFs landsbygdsstrategi innehåller 20 förslag för tillväxt på landsbygden.

Teknik som räddar liv (Försvarsmakten)

Försvarsmakten undersöker hur verksamheten kan utvecklas för att rädda liv med obemannade flygande farkoster.